Prva DIVE-Turbine hibridnog tipa puštena u pogon u Francuskoj

Mart 2018

Početkom februara 2018. godine u francuskoj hidroelektrani „Mazères“ je prva DIVE-Turbine sa hibridnom tehnologijom puštena u probni pogon. Hidroelektrana „Mazères“ se nalazi na rijeci Hers u regionu Ariége, jugositočno od Toulouse.

U sklopu modernizacije je stara turbina iz hidroelektrane „Mazéres“ zamjenjena novom DIVE-Turbine.

Sa navedenom DIVE-Turbine, su preduzeća DIVE Turbinen GmbH & Co. KG i SAS 2EI postavili prekretnicu u turbinskoj tehnologiji: turbina sa hibridnom tehnologijom se sastoji od dvostruko i jednostruko regulisane DIVE-Turbine i postiže visoke stepene iskorištenja.

Pri punom opterećenju, u opsegu od oko 75 % do 100 % snage, se isključuju inverteri koji služe za regulaciju promjenive brzine okretanja turbine. Pri tome se generator direktno spaja sa mrežom, te se na taj način izbjegavaju gubici invertera.   

Pri djelomičnom opterećenju turbine, se uključuju inverteri kada je snaga manja od 75 %. Brzina okretanja se prilagođava protoku vode kroz turbinu, te se na taj način pri djelomičnom opterećenju turbine, postiže visok stepen iskorištenja. Realizacija opisanog hibridnog rada DIVE-Turbine je omugućena primjernom moderne inverterske tehnike i iskustva preduzeća DIVE Turbinen GmbH & Co. KG i SAS 2EI Industries.

Turbina ugrađena u hidroelektrani „Mazéres“ je tipa DIVE1800-400 sa prečnikom rotora od 1800 mm i sa instaliranom snagom 400 kW. Prilikom modernizacije istorijske hidroelektrane „Mazéres“ su ispunjeni najnoviji ekološki zahtjevi. Osim „fishfriendly“ DIVE-Turbine, ugrađena je fina rešetka i spusts za ribe. Sa modernizacijom hidroelektrane “Mazéres“ je uspješno realizovana hidroelektrana, koja ispunjava sve ekološke uslove a pri tome je izuzetno efikasna.

Bildergalerie Wasserkraftwerk Mazères

DIVE-Regelung

DIVE-Turbine_Mazeres_Fischabstieg.512x288-crop.JPG
DIVE-Turbine_Mazeres_Hochwasser.512x288-crop.JPG
loading