U pogonu nova hidroelektrana sa horizontalnom finom rešetkom

Maj 2020
DIVE-Turbine_Amorbach.jpg

U Francuskoj je neposredno prije početka krize, izazvane koronavirusom, pušteno novo DIVE-postrojenje u pogon. Hidroelektrana Touille, na rijeci Salat, ima instaliranu snagu 600 kW pri visinkom padu 7 m. Prečnik rotora DIVE-Turbine iznosi 1450 mm. Kako bi se omogućila migracija riba kroz hidroelektranu, ugrađena je horizontalna fina rešetka. Ista je također razvijena od firme DIVE Turbinen GmbH & Co. KG.    

 Firma DIVE Turbinen GmbH & Co. KG je proizvođač turbina sa sjedištem u Amorbachu u Njemačkoj – regija Unterfranken. Turbina koja je u hidroelektrani Touille puštena u pogon je 41. DIVE-Turbina. Širom svijeta  se od 2006. godine DIVE-Turbina primjenjuju. DIVE-Turbina je “fish friendly” turbina, što znači da ista osigurava prohodnost riba u rijekama. Ova karakteristika je bitna u pogledu na ekologiju voda. Primjenom DIVE-Turbine ne postoji opasnost za ribe, koje plivaju kroz rešetku, a isto vrijedi i za  druga živa bića kao npr. mikroorganizme.

 DIVE-Turbina je dvostruko regulisana turbina sa varijabilnim brojem okretaja, te se isporučuje sa sistemom upravljanja za cijelo postrojenje. Zbog rada turbine na varijabilnom broju okretaja,  potrebno je istu spojiti na inverter. Primjenom invertorske tehnike, omogućena je predaja električne energije u električnu mrežu, te i mrežne usluge. Prilikom napajanja mreže, električnom energijom dobivenom iz obnovljivih izvora energija, potrebne su navedene mrežne usluge, kako bi se izjednačile fluktuacije u električnoj mreži i stime osigurala stabilnost električne mreže.

 DIVE-Turbina ugrađena u postrojenje Touille je 13. DIVE-Turbina isporučena u Francuskoj. U proizvodnji se nalaze dodatne DIVE-Turbine, koje će biti također isporučene u istu regiju.

 

Galerija slika Touille

loading