Regulacija sa DIVE-Turbine

 

DIVE-Turbine je propelerna turbina sa nepomjerljivim lopaticama rotora.

Regulacija se vrši na slijedeći način:

1Prilagodba broja obrtaja

2 Otvaranjem sprovodnog aparata

Prilagodba broja obrtaja je omogućena pomoću generatora sa permanentnim magnetima 3 i elektorniskim inverterima 4.

Moguća je primjena jednostruke, dvostruke ili hibridno regulisane DIVE-Turbine.

 

DIVE-Turbine_Regelung_.jpg

 

DIVE-TurbinePodručje primjene

Jednostruka regulacija

Konstantan protok ili više paralelno ugrađenih turbina

DIVE-Turbine_single_regulation.jpg

 1. DIVE-Turbine sa generatorom
 2. Sinhronizacija sa mrežom i kompenzacija / zaštita generatora
 3. Transformator
 4. Mreža
 5. Upravljanje hidroelektranom

Dvostruka regulacija

Promjenjiv protok vode

DIVE-Turbine_double_regulation.jpg

 1. DIVE-Turbine sa generatorom

 2. Generator-Inverter

 3. DC-međukrug

 4. Mreža-Inverter

 5. Transformator

 6. Mreža

 7. Upravljanje hidroelektranom

Hibridna regulacija

Fluktuirajući protoci - pretežno rad na punom opterećenju

Pri opterećenju iznad 70% snage, se vrši prebacivanje sa dvostruke regulacije sa dva invertera na jednostruku reguaciju sa konstantnim brojem obrtaja i konstantnom mrežnom frekvencijom. Na ovaj način se vrši predaja proizvedene struje, bez gubitaka invertera u električnu mrežu.

DIVE-Turbine_hybrid_regulation.jpg

 1. DIVE-Turbine sa generatorom

 2. Sklopka

 3. Generator-Inverter

 4. DC-međukrug

 5. Mreža-Inverter

 6. Sinhronizacija sa mrežom i kompenzacija / zaštita generatora

 7. Transformator

 8. Mreža

 9. Upravljanje hidroelektranom

loading