Ugradnja tri najveće DIVE-Turbine na rijeci Saale, u Njemačkoj

Maj 2017
DIVE-Turbine.png

U maju 2017. godine su, na rijeci Saale, u Njemačkoj, hidroelektrana Öblitz instalirane tri do sada najveće DIVE-Turbine, sa prečnikom rotora od 2380 mm.

Uprkos dimenzijama ovih turbina, cjelokupnom prečniku od skoro 4 metra, sve tri turbine su pomoću specijalnog transporta, već namontirane uspješno prevezene u konvoju, od proizvodnih hala u Amorbachu do gradilišta. Nakon nekoliko sati su istovarene i odmah instalirane u postrojenje.

Prilokom planiranja hidroelektrane Öblitz veliku ulogu je igrala zaštita riba. Uz ovo postrojenje je izgrađena moderna staza za migraciju riba, te je izrađen poseban koncept na vodozahvatu, koji ne ugrožava živote riba. Uz sve to postavljene su i horizontalne rešetke i sistem za migraciju riba.  Mimo toga, ove turbine su tzv. Fishfriendly turbine, čiji rotori nemaju otvora, te ih pokreću samo tri lopatice koje imaju veoma nizak broj obrtaja. Pored zaštite riba, bilo je  vrlo važno osigurati siguran rad i u slučaju poplava, kao i da postoji mogućnost da i mimo ovih  DIVE-Turbina osigura i dodatni protok vode kroz postrojenje, u slučaju poplava.

Puštanje ovog postrojenja u pogon se očekuje uskoro.

loading