Ξ IP:54.161.98.96
Display from /homepages/36/d40220803/htdocs/dive-turbine.de/includes/crystal.php » Line 187
array: 2 items
string: no such mod => mxCodeUUID
array: arguments => 1 items
object: 2 => stdClass
stdClass Object
(
  [TargetModule] => uuid
  [KeyPhrase] => [[uuid:
  [EndTag] => ]]
  [CodePosition] => 22013
  [Substring] => url:13c4c6e8-a419-11e7-8a2e-50e549ddc833
  [EndPosition] => 40
  [Code] => [[uuid:url:13c4c6e8-a419-11e7-8a2e-50e549ddc833]]
)
DIVE Turbinen GmbH & Co.KG

Puštanje u pogon DIVE-Turbine sa instaliranom snagom od 900 kW

April 2017

Tokom mjeseca marta, 2017. godine je još jedno DIVE-postrojenje na jugu Francuske uspješno pušteno u pogon. Nova hidroelektra "Mourlasse"  nalazi se na rijeci "Salat", na Pirinejima. Ugrađena DIVE-Turbina ima prečnik rotora od 2250 mm, te instaliranu snagu od 900 kW.

Za ovaj projekat je naš parter, Oswald Elektromotoren GmbH razvio generator novih dimenzijama koji radi na principu direktnog prenosa energije na mrežu, odnosno bez mrežnih pretvarača. Ovaj generator razvija maksimalni obrtni moment od 52 500 Nm, te je do sada najveći generator koji je razvila kompanija Oswald Elektromotoren GmbH. Električni dio postrojenja je realiziran od strane našeg partnera iz Francuske, firme 2EI. Projekat je finansiran iz sredstava investitora od 1 M€, kao i bankovnog kredita od 2.7 M€.

Ribe i slične životinje koje migriraju uzvodno su,  prije ulaska u turbinsku komoru zaštićene vertikalno ugrađenom finom rešetkom. Ova rešetka je ugrađena pod uglom od 26°, te ima razmak od 20mm. Iz tog razloga se omogućava razvoj DIVE-Turbine koja je prijateljski nastrojena prema ribama i ne ugrožava njihovu migraciju.

Hidroelektrana "Mourlasse" je sedma DIVE-hidroelektrana u Francuskoj. Zbog kombinacije visokog stepena iskorištenja i ekoloških karakteristika turbine, realizovano je još jedno postrojenje sa visokim akcentom na ekologiju i efikasnost.

Hidroelektrana "Mourlasse"

loading