"Fish friendly" hidroelektrane

DIVE-Turbine je „fish friendly“ turbina, jer posjeduje čvrste lopatice rotora, te konstrukcijom iste ne postoje procjepi. Turbina radi na malim brojevima obrtaja, koji se dodatno smanjuju pri djelomičnom opterećenju. Stoga ne postoji rizik od sudara sa rotirajućim dijelovima. DIVE-Turbine_Fischfreundliche_Turbine_LR.png

  Karakteristika Prednost za ribe

1

Maksimalno otvorene lopatice rotora turbine u svim radnim tačkama

Mal rizik od sudara

2

Ne postoji procjep između lopatice i glavčine rotora

Bez rizika da se ribe zaglave

3

Procjep između lopatica i kučišta rotora

Procjep između lopatica i kučišta rotora <2mm

4

Duga geometrija lopatica rotora

Spora promjena pritiska naročito u kombinaciji sa regulacijom broja obrtaja

5

Broj lopatica rotora moguće smanjiti na 3

Manji rizik od sudara

6

Mal broj obrtaja naročito pri djelomičnom opterećenju

Mala brzina sudara

Mogućnost regulacije za vrijeme povećane migracije riba

Mekani start

7

Turbina bez ulja

Bez rizika od gubitka maziva

 

 

 

Značaj promjenjivog broja obrtaja za „fish friendly“ karakteristike DIVE -Turbine

Promjena broja obrtaja znači, da se pri padu protoka, smanjuje broj obrtaja turbine. Na taj način se postiže sličan hidraulički učinak i uporediv stepen iskorištenja kao kod Kaplan turbina, kod kojih su lopatice rotora turbine pomjerljive. Lopatice rotora DIVE-Turbine su čvrsto spojene sa glavčinom rotora.

Fish_friendly_DIVE-Turbine-BIH-01.png

Regulacija Kaplan turbine i DIVE-Turbine:

  • kod Kaplan turbine je konstantan broj obrtaja
  • kod DIVE-Turbine se broj obrtaja smanjuje.

Fish_friendly_DIVE-Turbine-BIH-04.png

Regulacija Kaplan turbine i DIVE-Turbine:

  • kod Kaplan turbine se pri djelomičnom opterećenju lopatice rotora zatvarajuje
  • kod DIVE-Turbine se broj obrtaja smanjuje
  • lopatice rotora ostaju otvorene. Rizik od nastanka sudara se smanjuju sa smanjenjem broja ortaja, dok se kod Kaplan turbine zatvaranjem lopatica rotora znatno povećava rizik od pojave sudara.

Fish_friendly_DIVE-Turbine-BIH-03.png

Tok mortaliteta pri punom i djelomičnom opterećenju primjenom Kaplan turbine i DIVE-Turbine: mortalitet primjenom Kaplan turbine znatno raste pri djelomičnom opterećenju, jer se tada zatvaraju lopatice rotora turbine. Primjenom DIVE-Turbine opada mortalitet, jer se broj obrtaja smanjuje pri djelomičnom opterećenju. Konstrukcijom DIVE-Turbine - bez postojanja procjepa, omogućuje da ista i pri punom opterećenju ima u poređenju sa Kaplan turbinom nizak mortalitet.

„Fish friendly“ karakteristika DIVE-Turbine, te naročito pozitivan učinak promjenjivog broja obrtaja je potvrđen terenskim ispitivanjem sa ribama do 25 cm. Više detalja o terenskim ispitivanjima Vam možemo dostaviti na upit.

 

 

 

 

Dokazi o „fish friendly“ karakteristikama

DIVE Turbinen GmbH & Co. KG nudi izradu dokaza za individualne lokacije i konsultacije na temu „fish friendly“ turbina.

 

 

Dodatne prednosti primjene DIVE-Turbine za “fish friendly” hidroelektrane

Komponenta DIVE-Turbine Kaplan turbina uobičajena na tržištu
Sprovodni aparat

Električni pogon

Nemoguć gubitak maziva

Pogon preko hidrauličnog cilindra sa otvorenom uljnom hidraulikom

Lekaža veće količine ulja moguća

Zaptivač

Patentiran, bezkontaktni zaptivač, bez pojave trošenja

bez mogućnosti pogona

Zaptivač sklon trošenju

Pogon u vodu

Ležaj

U potpunosti oklopljen ležaj

Bez mogućnosti gubitka ležajnog ulja

Ležaj sa klasičnim zaptivačem

Moguć gubitak maziva

Ležaj generatora

Jedan centralni ležaj za turbinu i generator (bez transmisije)

minimalna emisija zvuka

Odvojen ležaj za generator i turbinu

Velika primjena maziva

Jaka emisija zvuka

Lopatice rotora turbine

Čvrste lopatice rotora

veliko preklapanje i pri primjeni 3 lopatice

visok stepen iskorištenja

Pomjerljive lopatice rotora sa otvorenom uljnom hidraulikom

pri primjeni 3 lopatice nije moguće postići preklapanje zbog pomjerljivosti lopatica

loši stepeni iskorištenja zbog nedostajućeg preklapanja

Gubitak hidrauličnog ulja i maziva

Regulacija

Regulacija broja obrtaja

vrlo mal broj obrtaja pri radu na djelomičnom opterećenju

Pri migraciji riba je moguće smanjiti broj obrtaja

Pomjerljive lopatice

Kritično, naročito pri radu na djelomičnom opterećenju, jer se tada lopatice zatvaraju

 

loading