DIVE-Turbine

DIVE-Turbine je vertikalno opstrujana  propelerna turbina sa elektronskom regulacijom.

Generator DIVE-Turbine je direktno spojen sa turbinskim vratilom i nalazi se u potpunosti ispod vode. Proizvedena struja se u upravljačkoj jedinici obrađuje u skladu sa zahtjevima mreže.

DIVE-Turbine_Funktionsprinzip.jpg

 

 

1 Rotor turbine sa čvrsto spojenim lopaticama

2 Sprovodni aparat služi za regulaciju i kao element koji se zatvara u slučaju nužde

3 Generator sa permanentnim magnetima

4 Difuzor

5 Upravljanje i priprema prenosa proizvedene energije u mrežu

 

 

rotor turbine bez potrebe za održavanjem

minimalne vibracije

"fish friendly"

dvostruka regulacija sa prilagodbom broja obrtaja

Sve prednosti DIVE-Turbine

 

 

Početna stranicaRegulacija

Preuzimanja

application/pdf; charset=binary

DIVE-Turbine_BIH_2017_send

868 KB
loading
loading