Sistemi finih rešetki za "fish friendly" hidroelektrane

Sa primjenom DIVE-Turbine je moguća realizacija ekoloških hidroelektrana, koje ispunjavaju najveće zahtjeve učinkovitosti.

Preduzeće DIVE Turbinen GmbH & Co. KG nudi prema specifičnosti lokacije dizajn i izvedbu fine rešetke za ekološke hidroelektrane. Mi Vas podržavamo i pri ishođenju dozvola sa specifičnim studijama mortaliteta vršene individualno za Vašu loakciju.

Nagnuta vertikalna uvodna fina rešetka sa sistemom za usmjeravanje migracije riba

DIVE-Turbine_Vertikalrechen.jpg

DIVE-Turbine_fishfriendly_rake.jpg

 1. Fina rešetka

 2. Otvor za spust

 3. Spust za ribe i kanal za ispiranje

 4. Turbinska komora sa DIVE-Turbine

 5. Brana

 6. Čistač fine rešetke

 

DIVE-Turbine_Rives5_2-1.480x270-crop.jpg
DIVE-Turbine_Saverdun_2-1.480x270-crop.jpg
DIVE-Turbine_Mazeres_2-1.480x270-crop.jpg
DIVE-Turbine_Mourlasse_2-1.480x270-crop.jpg

Sistem fine rešetke za usmjeravanje sa baj-pasom prema Ebel, Gluch & Kehl sa horizontalnim štapovima i sistemom za usmjerevanje riba

DIVE-Turbine_Horizontalrechen.jpg

DIVE-Turbine_fishfriendly_rake_horizontal.jpg

 1. Horizontalna fina rešetka sa horizontalnim štapovima

 2. Otvor za spust koji je postavljen najbliže tlu za životinje koje se kreću u tom području

 3. Kanal za ispiranje i spust riba

 4. Turbinska komora sa DIVE-Turbine

 5. Baj-pas kanal

 6. Čistač fine rešetke

DIVE-Turbine_Fish-friendly-horizontal-rake_03-1.480x270-crop.jpg
DIVE-Turbine_Fish-friendly-horizontal-rake-1.480x270-crop.jpg
DIVE-Turbine_Fish-friendly-horizontal-rake_02-1.480x270-crop.jpg

Hidroelektrana u šahtu sa horizontalnom ravnom rešetkom

DIVE-Turbine_Schachtkraftwerk.jpg

 1. Horizontalna ravna rešetka

 2. Čistač fine rešetke

 3. Trajno preljevanje vode preko zapronice brane sa otvorom za spust

 4. Turbinska komora sa DIVE-Turbine

loading